අප ගැන

The Mace of the Central Provincial Councilශ‍්‍රි ලංකාවේ පළාත් සභා ක‍්‍රමය 1987 ශී‍්‍ර ලංකා ප‍්‍රජාතාන්ති‍්‍රක සමාජවාදි ජනරජයේ 13 වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය යටතේ ස්ථාපිත කරන ලදි. ඒ අනුව මධ්‍යම පළාත් සභාවේ කටයුතු 1988 ජූලි මස 14 වන දින ආරම්භ කරන ලදි. මධ්‍යම පළාත් බල ප‍්‍රදේශය මහනුවර, මාතලේ, නුවරඑළිය යන පරිපාලන දිස්ති‍්‍රක්ක 3 කින් සමන්විත වේ. මධ්‍යම පළාතේ වෙසෙන සිංහල, දෙමළ සහ මුස්ලිම් යන ප‍්‍රධාන ජන වර්ග 3හි නියෝජිතයන් පනස් අට දෙනෙකුගෙන් මධ්‍යම පළාත් සභාව සමන්විත වේ.

පාර්ලිමේන්තුව සඳහා වෙන් කරන ලද කටයුතු හා විෂයන් II වන ලැයිස්තුව වන සංවෘත ලැයිස්තුවෙහි සඳහන් වන අතර, පාර්ලිමේන්තුවෙන් සහ පළාත් සභාවෙන් සිදු කළ හැකි විෂයයන් හා කටයුතු III වන ලැයිස්තුවෙහි දක්වා ඇති අතර, එම ලැයිස්තුව සමගාමී ලැයිස්තුව ලෙස හැඳින්වේ.

Opening session 2013 of Central Provincial Councilආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ විධිවිධානයන්ට අනුව පළාත් සභා ලැයිස්තුවෙහි අන්තර්ගත විෂයයන් ඔස්සේ මධ්‍යම පළාතට යෝග්‍යවන්නා වු කරුණු සම්බන්ධව ප‍්‍රඥප්ති සකස් කිරීමේ බලය පළාත් සභාව සතු වුව ද, සංවෘත ලැයිස්තුවෙහි අන්තර්ගත විෂයයන් පිළිබඳව කටයුතු, මධ්‍යම රජය විසින් සිදුකරනු ලබයිx සමගාමි ලැයිස්තුවෙහි අන්තර්ගත විෂයයන් පිළිබඳව අන්‍යෝන්‍ය උපදෙස් මත නීති සැකසීමේ බලය පාර්ලිමේන්තුවට සහ පළාත් සභාවට එකසේ හිමිවේx 13 වන ආණ්ඩුක‍්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අනුව, එසේ සැකසෙන ප‍්‍රඥප්ති මධ්‍යම පළාත් සභාවේ සම්මත වීමෙන් අනතුරුව ආණ්ඩුකාරතුමාගේ අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු මධ්‍යම පළාතේ නීතිය බවට පත්වේx එසේම 1987 පළාත් සභා පනතේ අංක 42 විධිවිධාන අනුව, පළාත් මූල්‍ය බලතල ආණ්ඩුකාරතුමා වෙත පැවරේ.

භාෂාව තෝරාගන්න

Sinhala Tamil English

අමුත්තන්

අප සමඟ 22 අමුත්තන් ක් හා සාමාජිකයින් නොමැත සබැදී සිටී

අමුත්තන්

549740
අද
පසුගිය දින
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දින
413
421
1407
3338
8965
17917
549740

ඔබේ IP: 107.22.118.242
Server Time: 2017-09-19 22:13:25
Joomla templates by Joomlashine