කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

මෙම දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්යභාරයන් වන්නේ,

  1. කෘෂිකර්මාන්තය ව්‍යාප්ත කිරීම හා වැඩිදියුණු කිරීමට කටයුතු කිරීම.
  2. වගා නොකරන ඉඩම් වගා කිරීමට ගොවීන් පෙළඹවීම.
  3. කෘෂිකර්ම ක්ෂේත‍්‍රයට අදාල පර්යේෂණ පැවැත්වීම හා ස්වාභාවික සම්පත් කළමණාකරනය කිරීම.
  4. කාබනික පොහොර නිෂ්පාදනය හා භාවිතයට දිරි ගැන්වීම.
  5. පරිසර හිතකාමී කෘෂිකාර්මික වැඩසටහන් ක‍්‍රියාත්මක කිරීම.
Telephone Fax Website Email
 +94 812 384153  +94 812 388951 www.agrimin.cp.gov.lk   यह ईमेल पता spambots से संरक्षित किया जा रहा है. आप जावास्क्रिप्ट यह देखने के सक्षम होना चाहिए.

භාෂාව තෝරාගන්න

Sinhala Tamil English

Main Menu

අමුත්තන්

අප සමඟ 75 අමුත්තන් ක් හා සාමාජිකයින් නොමැත සබැදී සිටී

අමුත්තන්

574421
අද
පසුගිය දින
මෙම සතියේ
පසුගිය සතියේ
මෙම මාසයේ
පසුගිය මාසයේ
සියළු දින
178
730
908
4381
16804
16842
574421

ඔබේ IP: 54.224.197.86
Server Time: 2017-10-23 06:08:42
Joomla templates by Joomlashine